Çinko Oksit Kullanım Alanları

Kauçuk

Çinko oksit kauçuk üretiminin vazgeçilmez parçasıdır. Vulkanizasyon sırasında hızlandırıcıların etkisini aktive eder ve nihai ürünün fiziksel özelliklerinde etkendir.

Seramik ve Cam

Çok önemli bir kullanım alanı cam ve seramiktir. Sır ve frit hazırlanmasında işlev görür. Ayrıca sır esnekliğini ve kimyasal direncini artırır. Camın kristal görümüne destek olur.

Boya ve Yağlayıcılar

Yağlardaki görevi korozyon ve aşınmayı önlemeye yardımcı olmaktır. Çinko ditiofosfat üretimi için kullanılır. Boya sektöründe klasik beyaz pigmenttir. Boya özelliklerini geliştirir.

Hayvan Yemi

Çinko oksit canlı yaşam için çok önemli bir mikro besindir. Bu önemli elementin takviyesi için hayvan yemlerinde ve premix(yem katkı maddesi) üretiminde kullanılır.

Tarım

Çinko bitki büyümesini düzenleyen enzim siteminde rol almaktadır. Toprakta çinko eksikliği için gübrelere eklenir.

Diğer

Çinko oksit kullanım alanı geniş olup endüstriyel faaliyetlerde hammadde ve ara ürün olarak kullanılmaktadır.

© Copyright - Puremet / Powered by ARKAWORKS